ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
  • ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΥΔΡΕΥΣΗ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
 • ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ
  • ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
 • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
  • ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΙΘΜΗΣΕΩΝ
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
  • ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
 • ΑΔΕΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
  • ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΨΕΩΝ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ
  • ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ, ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  • ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
  • ΥΔΡΕΥΣΗ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
  • ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ
  • ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
  • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  • ΦΩΤΙΣΜΟΣ
  • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
 • ΧΑΡΑΞΕΙΣ
 • ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ
 • ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
  • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ
  • ADR
 • ISO – HACCP

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  • ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ