Το γραφείο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, όπως Γεωδαιτικούς Σταθμούς με παλμικό laser (Total Station) και δορυφορικά συστήματα GPS, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και αξιοπιστία μετρήσεων και απεικόνισης. Η εμπειρία μας στο χώρο αυτό, καθώς και ο πλούσιος εξοπλισμός που διαθέτουμε, μας επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών σε οποιασδήποτε μορφής τοπογραφικής εργασίας.

 

topography

Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Τοπογραφικά Διαγράμματα
  • Αποτυπώσεις
  • Χαράξεις
  • Κατατμήσεις
  • Επιμετρήσεις
  • Αποχαρακτηρισμός Εκτάσεων