Το γραφείο μας στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καλύπτει μεγάλο εύρος υπηρεσιών προσφέροντας για κάθε μια από αυτές ποιότητα και αξιοπιστία. Σκοπός μας, είναι να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις απαιτήσεις κάθε έργου, δίνοντας ταυτόχρονα μεγάλη προσοχή στις επιθυμίες του αναδόχου. Η καταρτισμένη εκπαίδευση και η εμπειρία του γραφείου μας και των συνεργατών του, σε συνδυασμό με τα εργοληπτικά πτυχία που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν να αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Χορήγηση Αδειών Λειτουργίας
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
 • Θέρμανση
 • Κλιματισμό
 • Εξαερισμό
 • Πυρόσβεση
 • Η/Μ Εγκαταστάσεις
 • Ύδρευση – Αποχέτευση
 • Ανελκυστήρες
 • Υποσταθμούς
 • Θεμελιακή Γείωση
 • Φυσικό Αέριο
 • Φωτισμό
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Μεταλλικές Κατασκευές