Το γραφείο μας θέλοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις νέες ή υφισταμένες επιχειρήσεις, δραστηριοποιείται και στον κλάδο της πιστοποίησης όπου συγκεκριμένα προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

Τα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2000), είναι ένα από τα πλέον πιο χρήσιμα εργαλεία για μια υγιής και σύγχρονη επιχείρηση, αφού καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγική διαδικασία προσφέροντας αξιοπιστία και καλή λειτουργία σ’ αυτή. Κάποια από τα θέματα γενικά που περιλαμβάνει είναι:

   • Η συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
   • Η διακρίβωση εξοπλισμού μετρήσεων.

   • Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

   • Η εκπαίδευση.

   • Τήρηση Εγγράφων – Αρχείων.

   • Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.

   • Η ανάλυση και η διαρκής βελτίωση.

 • ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2000.

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2000), σχετίζονται με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την πρόληψη των περιβαλλοντικών κρίσεων που μπορούν να προκληθούν από έναν οργανισμό. Τα συστήματα αυτά εχουν σαν στόχο να επιτρέπουν σε ένα οργανισμό να πιστοποιήσει την περιβαλλοντική του αξιοπιστία.

 • ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων (ISO 22000, HACCP).

Το σύστημα για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων (ISO 22000, HACCP) είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων και πρέπει να εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής κάθε συγκεκριμένου τροφίμου και να καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής, από την παραλαβή των Α’ υλών μέχρι την τελική χρήση/κατανάλωση των προϊόντων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων.