Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου για την επενδυτική σας πρόταση και τη συμμετοχή σας στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Σε περίπτωση ανακαίνισης του χώρου σας, αναλαμβάνουμε την προμέτρηση και την σύνταξη του προϋπολογισμού για την επιχείρηση σας, καθώς και τις απαραίτητες μελέτες. Η αποπεράτωση των εργασιών της ανακαίνισης μπορεί να γίνει εξολοκλήρου από εμάς.

Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα προγράμματα ακολουθώντας το link.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.