Νέα

Με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.4313/2014, επετράπη η χορήγηση σημειώματος έλξης των ελαφρών ρυμουλκούμενων (μπαγκαζιέρες, τρεϊλερ), μικτού βάρους, μέχρι 750 κιλά, με υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου, για όσα ρυμουλκούμενα έχουν ιδιοκατασκευαστεί ή δεν έχουν σχετική έγκριση τύπου.

Η παράταση αυτή ισχύει μέχρι 1-5-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν τέτοια εκκρεμότητα, πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, προκειμένου να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για να τους χορηγηθεί, το σημείωμα έλξης, του συγκεκριμένου οχήματος.

«Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολίτες, κάτοχοι τέτοιων οχημάτων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τα κυκλοφορήσουν, λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, που είχε συνέπεια να υπάρχει δυσανάλογο, με την αξία κόστος, αλλά και χρονοβόρες διαδικασίες  των οχημάτων αυτών», δήλωσε ο Υφυπουργός.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.