Το Τεχνικό Γραφείο ΤΣΙΡΚΑΣ δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομοτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον ιδιώτη ή τον επαγγελματία. Ο κύριος προσανατολισμός των υπηρεσιών μας, επίκειται στη μελέτη-έκδοση οικοδομικών αδειών, κατασκευή και ανακαίνιση κτιριακών έργων, πραγματοποίηση πάσης φύσης τοπογραφικών εργασιών, καθώς και στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

Θέλοντας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις για τις επιχειρήσεις, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, την πιστοποίηση της επιχείρηση σας με τα νέα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης στην ποιότητα (ISO), καθώς και την ένταξη της σε επιχορηγούμενα προγράμματα.

Η συνεργασία μας με έμπειρους μηχανικούς, τεχνίτες και συνεργεία όλων των ειδικοτήτων, μας εξασφαλίζει την κάλυψη όλων των φάσεων και των τμημάτων της μελέτης και της κατασκευής, με αποτελεσματικότητα, συνεχή υποστήριξη και αξιοπιστία.

Η συνεχείς ενημέρωση μας στο κατασκευαστικό τομέα για τα νέα προϊόντα, η ακαδημαϊκή ενασχόληση των μηχανικών μας και η συμμετοχή τους σε έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλίζουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Το Τεχνικό Γραφείο ΤΣΙΡΚΑΣ εδρεύει στην Πάτρα, όμως το δίκτυο συνεργατών μας μηχανικών, μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε αρκετά μέρη της Ελλάδος και να βρεθούμε στο χώρο σας.

Για να δείτε τις υπηρεσίες μας ακολουθήστε το παρακάτω link.